XEM TẤT CẢ VIDEO

Thi tốt nghiệp giữa Covid-19: Sĩ tử cần làm gì để chuẩn bị tâm lý vững vàng?

6847...

Cần trang bị những gì để thành công trong tương lai?

ThS. Vũ Tuấn Anh
Chủ đề: Hướng nghiệp ...

Các kỹ năng quyết định thành công?

TS. Vũ Tuấn Anh
Chủ đề: Hướng nghiệp ...

Sự khác nhau giữa Fixed Mindset và Growth Mindset

ThS. Vũ Tuấn Anh
Chủ đề: Hướng nghiệp...

Xu hướng giáo dục và đào tạo nên thay đổi như thế nào để mang lại giá trị thật sự cho người học?

ThS. Vũ Tuấn Anh
Chủ đề: Hướng nghiệp ...

Hướng nghiệp cho học sinh sinh viên trong thời đại CMCN 4.0

ThS. Vũ Tuấn Anh
Chủ đề: Hướng nghiệp...