VIDEO THEO TÁC GIẢ

Cần trang bị những gì để thành công trong tương lai?

ThS. Vũ Tuấn Anh
Chủ đề: Hướng nghiệp ...

Các kỹ năng quyết định thành công?

TS. Vũ Tuấn Anh
Chủ đề: Hướng nghiệp ...

Sự khác nhau giữa Fixed Mindset và Growth Mindset

ThS. Vũ Tuấn Anh
Chủ đề: Hướng nghiệp...

Xu hướng giáo dục và đào tạo nên thay đổi như thế nào để mang lại giá trị thật sự cho người học?

ThS. Vũ Tuấn Anh
Chủ đề: Hướng nghiệp ...

Hướng nghiệp cho học sinh sinh viên trong thời đại CMCN 4.0

ThS. Vũ Tuấn Anh
Chủ đề: Hướng nghiệp...

Các yếu tố tác động đến nghề nghiệp trong tương lai?

TS. Vũ Tuấn Anh
Chủ đề: Hướng nghiệp ...

Khóa học Trí tuệ nhân tạo (AI) quốc tế đầu tiên tại Việt Nam

ThS. Tô Đình Hiếu
Chủ đề: Trí tuệ nhân tạo ...

Thi tốt nghiệp giữa Covid-19: Sĩ tử cần làm gì để chuẩn bị tâm lý vững vàng?

6847...

VIDEO THEO CHỦ ĐỀ

Khóa học Trí tuệ nhân tạo (AI) quốc tế đầu tiên tại Việt Nam

ThS. Tô Đình Hiếu
Chủ đề: Trí tuệ nhân tạo ...

Khóa học Trí tuệ nhân tạo (AI) quốc tế đầu tiên tại Việt Nam

ThS. Tô Đình Hiếu
Chủ đề: Trí tuệ nhân tạo ...

Khóa học Trí tuệ nhân tạo (AI) quốc tế đầu tiên tại Việt Nam

ThS. Tô Đình Hiếu
Chủ đề: Trí tuệ nhân tạo ...

Thi tốt nghiệp giữa Covid-19: Sĩ tử cần làm gì để chuẩn bị tâm lý vững vàng?

6847...

Cần trang bị những gì để thành công trong tương lai?

ThS. Vũ Tuấn Anh
Chủ đề: Hướng nghiệp ...

Các kỹ năng quyết định thành công?

TS. Vũ Tuấn Anh
Chủ đề: Hướng nghiệp ...

Sự khác nhau giữa Fixed Mindset và Growth Mindset

ThS. Vũ Tuấn Anh
Chủ đề: Hướng nghiệp...

Xu hướng giáo dục và đào tạo nên thay đổi như thế nào để mang lại giá trị thật sự cho người học?

ThS. Vũ Tuấn Anh
Chủ đề: Hướng nghiệp ...

VIDEO XEM NHIỀU NHẤT

Khóa học Trí tuệ nhân tạo (AI) quốc tế đầu tiên tại Việt Nam

ThS. Tô Đình Hiếu
Chủ đề: Trí tuệ nhân tạo ...

Xu hướng giáo dục và đào tạo nên thay đổi như thế nào để mang lại giá trị thật sự cho người học?

ThS. Vũ Tuấn Anh
Chủ đề: Hướng nghiệp ...

Cần trang bị những gì để thành công trong tương lai?

ThS. Vũ Tuấn Anh
Chủ đề: Hướng nghiệp ...

Các kỹ năng quyết định thành công?

TS. Vũ Tuấn Anh
Chủ đề: Hướng nghiệp ...

XEM TẤT CẢ VIDEO XEM TẤT CẢ VIDEO ĐẶT CÂU HỎI VỚI CÁC CHUYÊN GIA ĐẶT CÂU HỎI VỚI CÁC CHUYÊN GIA