XEM TẤT CẢ VIDEO

Sự khác nhau giữa Fixed Mindset và Growth Mindset

ThS. Vũ Tuấn Anh
Chủ đề: Hướng nghiệp...

Xu hướng giáo dục và đào tạo nên thay đổi như thế nào để mang lại giá trị thật sự cho người học?

ThS. Vũ Tuấn Anh
Chủ đề: Hướng nghiệp ...

Hướng nghiệp cho học sinh sinh viên trong thời đại CMCN 4.0

ThS. Vũ Tuấn Anh
Chủ đề: Hướng nghiệp...

Các yếu tố tác động đến nghề nghiệp trong tương lai?

TS. Vũ Tuấn Anh
Chủ đề: Hướng nghiệp ...

Khóa học Trí tuệ nhân tạo (AI) quốc tế đầu tiên tại Việt Nam

ThS. Tô Đình Hiếu
Chủ đề: Trí tuệ nhân tạo ...