Các chuyên gia tư vấn, định hướng nghề nghiệp 4.0

Ông Nguyễn Chí Trường

Vụ trưởng – Vụ Kỹ năng nghề, Tổng cục Giáo dục Nghề nghiệp

 

Ông Nguyễn Tuấn Anh

Trưởng ban Sinh Viên – Báo Tiền Phong

 

Ông Vũ Anh Tuấn

Tổng Thư ký – Hội Tin học TP.HCM (HCA)

 

Ông Vũ Tuấn Anh

Tác giả sách Khởi nghiệp ngay – Sạt nghiệp luôn

Đồng tác giả sách Hướng nghiệp 4.0

Quản trị chiến lược học bổng chính phủ Thụy Sỹ năm 1996

Ông Trần Anh Tuấn

Tiến sỹ Ngành Khoa học máy tính

 

Bà Đỗ Thị Tú Anh

Chuyên gia Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo

 

Bà Nguyễn Q. Như Quỳnh

Cố vấn CLB Khởi nghiệp – Đại học Bách Khoa (ĐH Đà Nẵng)

 

Ông Julien Didelet

Giám đốc điều hành Synova Group (Singapore)

 

Ông Đỗ Kim Cơ

Giám đốc – Công ty Sách và Truyền thông Việt Nam

 

Bà Đặng Mỹ Châu

CEO, Regional Topica Advisor Board of Sihub

 

Ông Đào Lê Hòa An

Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Hội Tâm lý học Việt Nam

 

Ông Nguyễn Lê Minh

Nguyên Phó Vụ trưởng phát triển nguồn nhân lực – Phó ban Chương trình Quốc gia về việc làm của Bộ Lao động Thương binh & Xã hội

 

Bà Lê Thị Khánh An

Giám đốc đầu tư lĩnh vực giáo dục Vietnam Investments Group

 

Bà Nguyễn Thị Thu Trang

CEO – CoPlus