Tất cả Slide

Digital in Vietnam 2021

Digital in Vietnam 2021 (11465 downloads)

Xu hướng Digital Marketing 2021

Xu hướng Digital Marketing 2021 (11233 downloads)

Vietnam IT Landscape 2020

Vận hội mới của ngành IT Việt Nam trước sóng đầu tư (10587 downloads)

Báo cáo thị trường IT Việt Nam năm 2020

Bao cao thi truong IT Viet Nam nam 2020 (9917 downloads)

Khởi nghiệp – Start up

Khoi nghiep - Start up (9310 downloads)

Machine Learning on Retail

Machine learing on Retail (9158 downloads)

7 Steps Machine Learning Problem Formulation

7 Steps Machine Learning Problem Formulation (6284 downloads)

Machine Learning for Non Data Scientist

Machine Learning Basic Terminolog (8298 downloads)

Answering WHY based on data

Answering WHY based on data (8250 downloads)

Business Cases: Machine Learning on Marketing

Machine learing on Marketing (7666 downloads)

Data Science In Practice

Data Science In Practice (7795 downloads)

THƯ VIỆN HƯỚNG NGHIỆP

Vui lòng để lại thông tin để tải các eBooks hữu ích về hướng nghiệp 4.0 và các ngành nghề liên quan.