Tất cả Slide

Báo cáo thị trường IT Việt Nam năm 2020

9872 lượt tải

Khởi nghiệp – Start up

9257 lượt tải

Machine Learning on Retail

9147 lượt tải

7 Steps Machine Learning Problem Formulation

6274 lượt tải

Machine Learning for Non Data Scientist

8286 lượt tải

Answering WHY based on data

8238 lượt tải

Business Cases: Machine Learning on Marketing

7656 lượt tải

Data Science In Practice

7780 lượt tải

THƯ VIỆN HƯỚNG NGHIỆP

Vui lòng để lại thông tin để tải các eBooks hữu ích về hướng nghiệp 4.0 và các ngành nghề liên quan.