Tất cả Slide

Digital in Vietnam 2021

11463 lượt tải

Xu hướng Digital Marketing 2021

11201 lượt tải

Vietnam IT Landscape 2020

10584 lượt tải

Báo cáo thị trường IT Việt Nam năm 2020

9914 lượt tải

Khởi nghiệp – Start up

9308 lượt tải

Machine Learning on Retail

9157 lượt tải

7 Steps Machine Learning Problem Formulation

6283 lượt tải

Machine Learning for Non Data Scientist

8297 lượt tải

Answering WHY based on data

8250 lượt tải

Business Cases: Machine Learning on Marketing

7666 lượt tải

Data Science In Practice

7795 lượt tải

THƯ VIỆN HƯỚNG NGHIỆP

Vui lòng để lại thông tin để tải các eBooks hữu ích về hướng nghiệp 4.0 và các ngành nghề liên quan.