Nhóm ngành dịch vụ và sáng tạo

Nhóm ngành dịch vụ là nhóm ngành tập trung vào việc phục vụ tất cả các nhu cầu của con người. Trong kỷ nguyên số, những người làm dịch vụ sẽ sử dụng các thiết bị công nghệ và dịch vụ mới để nâng cao và phát triển đời sống tinh thần cùng những trải nghiệm đa dạng về cuộc sống cho khách hàng.
Nhóm ngành sáng tạo là nhóm ngành liên quan đến thiết kế, truyền thông, nghệ thuật, biểu diễn,…, tập trung vào năng lực sáng tạo của con người kết hợp với kỹ năng và các công nghệ mới.

Trang chủ / Nghề nghiệp 4.0 / Nhóm ngành dịch vụ

ĐĂNG KÝ NHẬN THÔNG TIN

Vui lòng để lại thông tin liên hệ để nhận được thông báo về các tin tức và tài liệu mới nhất từ website Hướng nghiệp 4.0

    XEM THÊM CÁC EBOOK KHÁC